PRIVACYBELEID

INFORMATIEVERWERKING

Bij elk bezoek aan onze website verzamelen wij diverse gegevens voor verschillende doeleinden.

Wij informeren u over de gegevens die wij verzamelen, met welk doel, hoe wij deze ontvangen, wat uw rechten in dit verband zijn en hoe wij deze toepassen.

Op de Jo-a website wordt uw privacy dan ook gerespecteerd en wij zorgen ervoor dat al uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld.

De door Jo-a verzamelde en opgeslagen gegevens worden beschermd. Ze zullen nooit worden doorgegeven of verkocht aan derden op welke manier dan ook. Indien informatie moet worden vrijgegeven, zal dit steeds gebeuren met het grootste respect voor de regels en de wet. De informatie die u aan Jo-a verstrekt aan Jo-a zal met de grootst mogelijke zorg behandeld worden.

Alle verstrekte informatie zal alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor deze is verstrekt en met toestemming van de bezoeker.

Jo-a verzamelt gegevens om de volgende diensten te kunnen leveren:

1. Gebruiksgegevens van de site en feedback van onze bezoekers om de site te ontwikkelen, te verbeteren en aan te passen.

2. Meningen en commentaar van gebruikers (U kunt ervoor kiezen uw naam of andere persoonlijke informatie toe te voegen). We zijn benieuwd naar de meningen van onze bezoekers.

3. Feedback van een promotie of wedstrijd (We vragen uw naam, adres en e-mailadres). Deze informatie wordt gebruikt om de actie uit te voeren, te evalueren, te meten en de resultaten bekend te maken (Winnaars).

4. Informatie met betrekking tot bestellingen en offertes. Jo-a verbindt zich ertoe de gegevens met betrekking tot privé-adressen en persoonlijke berichten die haar worden meegedeeld in het kader van de uitvoering van een bestelling en de reservering ervan te gebruiken overeenkomstig artikel 5b van de wet van 08-12-1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

 

1. COOKIES

Bij elk bezoek aan onze site wordt automatisch een IP-adres herkend dat ons in staat stelt de herkomst van de site of de e-mail te kennen. Deze gegevens kunnen door Jo-a worden gebruikt in het kader van de preventie en de bestrijding van fraude, alsook voor de opsporing van (pogingen tot) crimineel gedrag.

Bovendien bewaren en gebruiken wij deze gegevens om de navigatie, de bekeken pagina's en door u nog niet bestelde artikelen op onze site. Op basis van deze analyses kunnen wij u aanbiedingen of informatie verstrekken over producten die voor u interessant kunnen zijn, en de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site en e-mailadressen verbeteren.

Om de site en onze diensten te optimaliseren, en om u correct te informeren over interessante productaanbiedingen, worden via de site cookies op uw computer geplaatst. Een cookie is een klein tekstbestand dat na een bezoek aan de site naar uw computer wordt gestuurd. Met behulp van cookies kunnen wij er ook voor zorgen dat u geen herhaalde informatie ontvangt. De domeinnamen van de site server die deze cookies beheert zijn jo-a.eu en crm.jo-a.eu. De meeste browsers kunnen worden ingesteld om cookies te weigeren of om u te waarschuwen wanneer een cookie wordt verzonden.

Bij een bezoek aan deze website worden tekstbestanden (cookies) op de computer van de bezoeker opgeslagen.

Deze cookies zijn nuttig om onze shop gebruiksvriendelijker, efficiënter en betrouwbaarder te maken. Het enige doel is om de site voor u zo comfortabel mogelijk te maken om in te loggen, te navigeren en zo goed mogelijk aan uw behoeften als klant te voldoen.

U kunt uw browser zo instellen dat onze cookies niet meer op uw harde schijf worden opgeslagen of dat reeds aanwezige cookies worden verwijderd.

Bij elk bezoek aan onze site wordt automatisch een IP-adres herkend, waardoor de herkomst van de site of de e-mail kan worden achterhaald. Deze gegevens kunnen door Jo-a worden gebruikt in het kader van de preventie en de bestrijding van fraude, alsook voor de opsporing van (pogingen tot) crimineel gedrag.

Bovendien bewaren en gebruiken wij deze gegevens om de navigatie, de bekeken pagina's en de door u nog niet bestelde artikelen op onze site te analyseren. Op basis van deze analyses kunnen wij u aanbiedingen of informatie verstrekken over producten die voor u interessant kunnen zijn, en de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site en e-mailadressen.

Om de site en onze diensten te optimaliseren en u correct te informeren over interessante productaanbiedingen, worden via de site cookies op uw computer geplaatst. Een cookie is een klein tekstbestand dat na een bezoek aan de site naar uw computer wordt gestuurd. Met behulp van cookies kunnen wij er ook voor zorgen dat u geen herhaalde informatie ontvangt. De domeinnamen van de site server die deze cookies beheert zijn jo-a.eu en crm.jo-a.eu. De meeste browsers kunnen worden ingesteld om cookies te weigeren of om u te waarschuwen wanneer een cookie wordt verzonden.

Bij een bezoek aan deze website worden tekstbestanden (cookies) op de computer van de bezoeker opgeslagen.

Deze cookies zijn nuttig om onze shop gebruiksvriendelijker, efficiënter en betrouwbaarder te maken. Het enige doel is om de site voor u zo comfortabel mogelijk te maken om in te loggen, te navigeren en zo goed mogelijk aan uw behoeften als klant te voldoen.

U kunt uw browser zo instellen dat onze cookies niet meer op uw harde schijf worden opgeslagen of dat reeds aanwezige cookies worden verwijderd.

 

2. WEBANALYSE

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren en om informatie te verstrekken over de activiteit op de website en het internetgebruik. Google kan ook wettelijk verplicht zijn deze informatie aan derden door te geven.

Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Door deze website te gebruiken stemt u in met de verwerking van gegevens over u door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

 

3. NIEUWSBRIEF

Als u zich hebt ingeschreven voor onze nieuwsbrief, kunt u ons te allen tijde laten weten dat u deze niet langer wenst te ontvangen. De afmeldingsprocedure is opgenomen in elke mailing.

Als u zich hebt ingeschreven op onze e-mailinglijst en u geen e-mail meer van ons wenst te ontvangen, kunt u zich altijd uitschrijven of contact opnemen met onze diensten op onderstaand adres.

Als u ons via het web uw postadres meedeelt, zal u alleen die informatie of producten ontvangen die u aangevraagd hebt, op het adres dat u ons meegedeeld hebt.

 

4. TOEGANG TOT GEGEVENS

Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Wij bieden de bezoekers van onze site ook de mogelijkheid om de informatie die wij over hen bijhouden, te corrigeren of te verwijderen. Hiertoe volstaat het contact met ons op te nemen op het hieronder vermelde adres.

Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, kunt u ons dat laten weten door contact met ons op te nemen op het onderstaande adres.